Att göra och se i Ängskär och närheten

I vårt närområde finns många fina stigar att utforska, se dom prickade lederna på kartan ovan och läs mer om dessa på: Ängskärs naturreservat — Naturkartan

När du besöker oss och är här några dagar eller vill kombinera din resa till oss med en fika/loppis eller liknande på vägen så finns det information om olika arrangemang runt om i norduppland.

Det finns tips om aktuella loppisar, marknader, utställningar och mycket mer.

Mer info på: www.upplevnorduppland.se

Ängskär

Klippor mot havet, strandängar och kalkbarrskog. Här kan du vandra, skåda fågel, bada och bo på camping.

Här på Länsstyrelsens hemsidan kan du läsa vilka reservatsgränser som gäller hos just oss: Ängskär | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

Om reservatet:

Ängskärs naturreservat består av halvön Klubben och östra delen av tvillinghalvön Bondskäret samt det smala och grunda Ängskärssundet. Reservatet domineras av barrblandskog, hällmarker och små strandängar. Inom området finns också mindre kärr, lundpartier och örtrika, öppna slåtterängar. Stränderna består omväxlande av blockterräng, klippor och slipade hällar.

Mer information om Ängskär från Upplandsstiftelsen kan du läsa om här: Upplandsstiftelsen – Ängskär